Musikkfest haugesund arrangeres av Bleikemyr bydelshus og Gamle Slaktehuset i samarbeid med andre offentlige og private aktører. Arbeidet koordineres kommunalt, men gjennomføres med velvillige bidrag fra frivillige og sponsorer som bidrar med alt i fra A3-ark, boller og pålegg, til lydteknikere og lokaler. Vil din bedrift bidra?